Šifrovačky

Známá i neznámá fakta o Prahorách

Znáte je. Pokaždé jsou první. S pořádným náskokem. Ale víte vůbec o nich něco bližšího? Proto vám mohou být užitečná následující fakta.

Prahory umí řešit NP-úplné problémy v konstatním čase.

Většina týmů dorazí do cíle až za světla. Prahory také dorazí do cíle ještě za světla.

Prahory nečekají na autobus. Autobus čeká na Prahory.

Organizátoři Tmou museli letos do týmu přibrat dva nové organizátory, aby vítali Prahory v cíli, zatímco ostatní orgové startují hru na úvodním stanovišti.

Prahory jednou organizovaly vlastní šifrárnu. Přesto ji vyhrály.

Prahory si na vepřových jatkách objednaly Tictac a dostaly ho.

RSA s 1024bitovým klíčem se obecně považuje za bezpečný algoritmus. Primárně proto, že Prahory více baví hledat kolize u SHA-512.

Otevřené matematické problémy jsou ty, které Prahory ještě nenapadlo řešit.

Prahory jednou dostali papírek s textem "ABCD". Vyluštili z něj, že mají jít na druhý nejvyšší kopec u obce Ouholičky, od vrcholu 318 metrů podle azimutu 40 stupňů, a šifra je zakopaná pod statným modřínem na kraji palouku v trezoru, který se otevře kódem SEZAMENEDELEJFORYAOTEVRISENEBOTINASEKAMNAHOLOU.

Na loňské Bedně se jednomu týmu podařilo předběhnout Prahory. Tuším že se jmenoval Obludárium.

V městské části šifráren již Prahory dosáhly meze svých možností. Zejména kvůli omezené rychlosti 50 km/h.

První mise s lidskou posádkou na Mars se plánuje v roce 2020. Prahory už tam byly.

Prahory předběhly Langdona a Neveuovou už ve východu z Louvru.

Prahory umí složit Eternity jen z 208 dílků.

Champollion kdysi požádal Prahory o pomoc při luštění egyptských hieroglyfů. Prahory se ho rozhodly trošku potrápit a tak mu vytesaly Rosettskou desku.

Účastníci Bedny mají možnost jedné telefonické nápovědy od organizátorů. Organizátoři Bedny mají možnost jedné telefonické nápovědy od Prahor.

Prahory umí v člověče nezlob se dát mat druhým tahem.

Prahory dovedou luštit šifry ještě rychleji nežli Chuck Norris.

© 1999–2018 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.