Literatura

Dvanáctero levicového diskutéra

Milý sociálně citlivý diskutére,

jsem potěšen, že své široké znalosti a podnětné myšlenky si nenecháváš sobecky pro sebe, ale snažíš se jimi pedagogicky působit na neznalé pravičáky, aby i oni pochopili blahodárnost sociální solidarity a plánovaného hospodářství. Máš jistě bohaté zkušenosti s debatami hospodskými a předtelevizními a chystáš přesunout své pole působnosti i do víru internetu.

Leč pozor! Internet je oproti hospodě plný nabroušených mladíků, kteří nedostatek zkušeností nahrazují zápalem pro věc. Bez zábran zde ventilují své libertariánské utopie, vzájemně se plácají po ramenou, jak jsou regulace špatné a jak všecky problémy vyřeší volný trh. Ti největší fundamentalisté se nestydí tvrdit, že stát je zlo a daně jsou krádež. Mnoho pravicových kecálků je navíc velmi inteligentních a svými promyšlenými sofismaty mohou tvoje argumenty zdánlivě celé rozmetat. A co je nejhorší, mohou tak přesvědčit své politicky nevyhraněné kolegy, kteří ti to spočítají při prvních volbách.

Naštěstí, léta strávená na internetových fórech přinesla mnoho zkušeností, jak s otravnými pravičáky účinně zamést. Tyto zkušenost ti podávám ve formě Dvanáctera levicového diskutéra, jakožto základní arzenál argumentů na vydeptání každého přespříliš nadšeného libertariánského aktivisty.

1. To by nefungovalo.
Univerzální odpověď na jakýkoliv pravičácký návrh. Jde o fikaně sebedokazující tvrzení: to by nefungovalo => musíme to zakázat => nelze si to ověřit v praxi => tak vidíte, že by to nefungovalo.
Riziko: Soupeř může správně podotknout, že to je nekorektní důkaz kruhem. Nicméně tak pokročilá logika se u průměrně blbého pravičáka objeví málokdy.
2. V které zemi to tak funguje?
Varianta známého důkazu davem. Argument mnohokrát odzkoušený v praxi, zejména úřednicemi za přepážkou („Dělají to tak všichni, tak co zrovna vy se šprajcujete?“)
3. Nikdy se to tak nedělalo.
Teorie relativity nás učí, že prostor a čas jsou rovnocenné dimenze čtyřrozměrného prostoru, a proto můžeš Argument 2 beze ztráty kytičky transformovat z prostorových souřadnic do časových.
4. Česká republika není [doplň-zemi] / Dnes je jiná doba.
Stane-li se, že pravičák rozporuje Argument 2 nebo 3 protipříkladem, uzemni ho tímto neotřesitelným faktem.
5. To by zavládl chaos.
Vychází z očividně jasné premisy, že subjekty na neregulovaném trhu mohou kvedlat s nabídkou, poptávkou a cenou mnohem více, než když o celé záležitosti rozhoduje mravná, neúplatná a názorově konzistentní státní komise.
6. Důchodci/děti/matky/dělníci/nezaměstnaní/[doplň-sociální-skupinu] zůstanou na holičkách.
Zatímco tradiční levice praktikovala politiku hrubé síly, moderní levičák ví, že mezi práskáním bičem musí občas nabídnout i nějakou tu kostku cukru. Proto každé nařízení, zákon, regulace i podpora musí pomoci aspoň jedné babičce Dymákové. Když pak pravičák chce takové nařízení zrušit, vmeteš mu do tváře, co si chudák babička Dymáková teď počne. Brát babičkám Dymákovým jejich privilegia je neodpustitelný zločin, to přece ví každý.
7. A kdo bude stavět silnice/školy/nemocnice/divadla/[doplň-instituci]?
Mnoho oborů lidské činnosti je natolik navázáno na státní podporu, že jejím odříznutím by jistě zhynuly jak podvázaný nádor (vyznáváme přece premisu, že by to nefungovalo.)
Riziko: Oblíbeným protiargumentem je „opravdu potřebujeme [doplň-instituci] v takové míře, jako dnes?“ Nyní záleží jen na tvé výřečnosti, abys ukázal, že utlumení [doplň-instituci], které jsme tu léta rozvíjeli, může prosazovat jen úplný omezenec, ignorant, barbar, blouznivec a sociální negramot, s kterým je nehodno vést rozumnou debatu.
8. To je v rozporu se zákonem/směrnicí EU číslo [random(1,1000)] / [random(1950,current_year())].
Dvojitý výpad – kromě protiargumentu navíc demonstruješ svoji intelektuální nadřazenost, neboť znáš právní předpis, o němž tvůj protějšek neví.
Riziko: Použiješ-li tento argument, musíš zároveň v celé debatě zachovávat 100% spokojenost se stávajícím stavem. Vyjádříš-li nespokojenost s nějakým zákonem, implicitně tím naznačuješ, že ne všecky zákony jsou dobré, což Argument 8 značně oslabuje.
9. To je politicky neprosaditelné.
Skryté uhnutí od tématu. Místo samotné věci už řešíte její politickou prosaditelnost. Jelikož státní i komunální politika je plná tvých názorových spojenců, získáváš rázem mnohem lepší argumentační pozici.
10. Fajn, ale zkus o tom přesvědčit blbé voličstvo.
Varianta Argumentu 9. Jelikož oblíbenost politiků je nízká i mezi levičáky, je obecně lepší se schovávat pod sukně lidu, nežli pod sukně politiků.
Riziko: Skrytě tím přiznáváš, že protivník má v zásadě pravdu. V opačném případě by ses zařadil též do skupiny blbého voličstva, což ti na kreditu jistě nepřidá.
11. Co jste si zvolili, to máte.
Zde se ukazuje výhoda, když svému protějšku důsledně vykáš. Hladce a nepozorovaně ztotožníš diskutéra s celým národem a ruče na něj aplikuješ kolektivní vinu. Kolektivní vina je silný kalibr, s úspěchem používaný všemi levicovými režimy.
12. Neregulovaný kapitalismus je stejný extrém jako komunismus nebo fašismus.
Co více si přát, než když protivník je vykreslen jako extrémista a fundamentalista, zatímco ty jsi ten moudrý člověk ochotný ke kompromisům? Je vhodné poukázat na takový extrém, aby tvůj názor ležel přesně uprostřed mezi tímto extrémem a protivníkovým názorem. Tak bude tvůj názor nejlépe podpořený jako zlatá střední cesta.

Můžeš ovšem narazit na obzvláště otravné individuum, které všech dvanáct argumentů ustojí a stále do tebe rejpe. V takovém případě máš možnost celou záležitost zahnat do autu Paralympijskou koncovkou. Je naprosto univerzální, můžeš ji použít kdykoliv, abys ukončil špatně se vyvíjející debatu, a přitom odešel středem jako vítěz, nechávaje retardovaného pravičáka všanc ostudě. Důležité je však správné načasování – tentýž argument může použít pravičák i na tebe, a není trapnější situace, když soupeř vytáhne paralympijskou koncovku půl minuty před tím, než jsi ji chtěl použít ty.

Doufám, že ti toto Dvanáctero bude k užitku a pomůže k nekonečnému boji s kapitalistickou lůzou, která nás svádí z pravé cesty, na jejímž konci se skví svatý grál zvaný Sociálně tržní hospodářství.

Tento manuál byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci projektu „Politicko-edukativní činnost na internetových diskusích jakožto nástroj k zaměstnání dlouhodobě nezaměstnatelných tlučhubů.“

© 1999–2019 Robert-Antonio, robert@antonio.cz   Written in VI
Optimalizováno pro jakýkoliv prohlížeč zobrazující dle standardů XHTML 1.1 a CSS2, např. Mozilla, Firefox, Opera a Links.